Monitor Huurderskoepel Alert 2016 september Betaalbaarheid Tientje meer huurtoeslag in de maand   Er gaat structureel 150 miljoen euro extra naar huurtoeslag. Huurtoeslagontvangers gaan er een tientje in de maand op vooruit. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde miljoenennota. Door een verlaging van de basishuur (de huur die alle huurtoeslagontvangers …

In augustus waren er minder bestuurlijke activiteiten voor Alert. Dit houdt verband met de zomer/vakantie periode, de ontruiming van het kantoor voor de verbouwing. Ook zijn intussen voor de bestuursleden de plaatselijke overleggen voor de Prestatie afspraken gestart. De Prestatie afspraken vragen deze maanden heel veel tijd en aandacht van …