Wat is Alert?

Alert is een federatie  van lokale huurdersverenigingen van de Woningstichting Eigen Haard. Alert praat met Eigen Haard over zaken die voor alle huurders van de regio belangrijk zijn. Dit kan gaan over bijvoorbeeld jaarlijkse huurverhogingen, het verkoopbeleid van Eigen Haard, het aantal goedkope huizen dat beschikbaar blijft en fusies. Bij Alert gaat het dus niet over problemen van individuele huurders of over kwesties in lokale complexen en wijken. Daarvoor zijn er de lokale huurdersverenigingen. 

De federatie praat in naam van de lokale huurdersverenigingen (en hun achterban) met de corporatie over zaken die hen allen aangaan. Iedere huurdersorganisatie behoudt zo haar autonomie. Zij blijven bijvoorbeeld hun eigen orgaan uitgeven, beheren de eigen website en doen de eigen ledenadministratie. Iedere lokale huurdersvereniging heeft twee afgevaardigden in Alert.

    

Lees hier het laatste nieuws in de Alert Monitor van Juli.

Ons laatste jaarverslag kunt u hier lezen.                        

                                                         

Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
                                                                                                  
Afbeelding invoegen